ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430151

รหัส Obec 6 หลัก

3

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010122

รหัส SMIS 8 หลัก

14

จำนวนนักเรียน

1035430151

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
รวม อนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7 7 14 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 7 7 14 6

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดอนขะยอม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บัญญัติ ขอสุข ชาย Bunyut Khorsook ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชาตรี เอนกพร ชาย Chatree Anagporn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรัส ขอสุข หญิง ๋Jarus Khorsook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.50
ภาษาอังกฤษ 33.75
คณิตศาสตร์ 63.75
วิทยาศาสตร์ 54.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.75
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 28.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.75
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 28.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 28.75
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 37.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดอนขะยอม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 89,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนขะยอม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนขะยอม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 22,807.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนขะยอม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนขะยอม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนขะยอม
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนขะยอม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 30 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนขะยอม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนขะยอม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด