ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430061

รหัส Obec 6 หลัก

4

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010005

รหัส SMIS 8 หลัก

24

จำนวนนักเรียน

1035430061

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 4 5 1
รวม อนุบาล 1 4 5 1
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 1 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6 13 19 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 7 17 24 7

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พูลศักดิ์ ชูรัตน์ ชาย poonsak choorat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนรมิตร คำทอง หญิง Neramit Khamthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จีราวรรณ โคตบุตร หญิง chirawan chotbout ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำตาล เชยทอง หญิง namtan chaeytong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.33
ภาษาอังกฤษ 27.08
คณิตศาสตร์ 22.50
วิทยาศาสตร์ 33.75
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33.89
ภาษาอังกฤษ 26.94
คณิตศาสตร์ 27.78
วิทยาศาสตร์ 32.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.75
ภาษาอังกฤษ 20.00
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 29.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.70
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 30.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด